gedicht door Sylvi

Ze slenteren door de straten                                                                                              Uit angst houden ze alles in de gaten

Bang te worden verjaagd                                                                                                          Of op een andere manier te worden belaagd

Het leven van een zwerfkat gaat niet over rozen                                                          Zij hebben er nimmer vrijwillig voor gekozen

Van het kleinste hummeltje tot de grootste stoere vent                                              Het Wijze weeskitten is wel wat gewend

Wij halen hen van straat                                                                                                        Een ieder is hiermee gebaat

Wij omarmen hen met warmte , liefde en geduld                                                      Een zwerfkat heeft aan de situatie nimmer zelf schuld

Een ´gouden mandje´ is alles wat zij wensen                                                              Een warm plekje op schoot bij ´ons´ mensen.